prevnext

Міхурниця гірська (пухирник гірський)

Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv.

Червона книга України Міхурниця гірська (пухирник гірський)Карта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Міхурницеві. Cystopteridaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий голарктичний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня Європа, Кавказ, Зх. і Сх. Сибір, Пн. Америка. В Україні - Карпати: Чорногора, Чивчини (Чивчин, Мокринів Камінь, Чорний Діл). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинокими особинами або групами по декілька особин. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Вузька еколого-ценотична амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу.

Умови місцезростання:

Росте на вологих тінистих карбонатних скелях, осипищах карбонатних порід, на мокрих затінених пн., пн.-сх. і пд.-сх. схилах, часто під наметом лісу у субальпійському та верхній частині лісового поясу (угруповання класів Thlaspietea rotundifolii та Asplenietea trichomanis, асоціації Doronico-Cratoneuretum commutati). Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-30 см заввишки. Вайї трикутні або яйцеподібно-трикутні. Черешок перевищує пластинку вайї в 2-3 рази. Сегменти першого порядку перевищують інші. Найближчий до черешка зубчик нижніх сегментів другого порядку набагато перевищує інші, має вигляд вушка. Покривальце широкояйцепо-дібне, тупе. Спори бобоподібні з шипиками. Спороносить у серпні-жовтні. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Чорний Діл" (Чернівецька обл.) і пам'ятки природи "Каменець" (Івано-Франківська обл.). Слід взяти під охорону всі відомі місцезростання, контролювати стан популяцій. Заборонено руйнування місцезростань, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Екоф-лора України, 2000; Хорология флорьі Украиньї, 1986; Pawlowski, Walas, 1949.

Автор:

І.І. Чорней

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш