prevnext

Аспленій чорний

Asplenium adiantum-nigrum L.

Червона книга України Аспленій чорнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Аспленійові. Aspleniaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Субсередземноморський вид на пн. межі ареалу в ізольованих локалітетах.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична й Центральна Європа, Середземномор'я, Кавказ, Середня і Мала Азія, Урал, Гімалаї, Пн. й Пд. Африка. В Україні рідко трапляється у Криму, відомі чотири локалітети на Закарпатті й один на Поділлі. Адм. регіони: Зк, Хм, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У Криму популяції малочисельні, але стабільні. Стан закарпатських популяцій задовільний, найчисельніша популяція на Чорній горі біля м. Виноградів налічує понад 1000 особин. Сучасний стан подільської популяцій невідомий: упродовж понад 70 років рослини тут не збирали.

Причини зміни чисельності:

Порушення місць виростання внаслідок добування каменю, рубки лісів, випасання худоби, рекреаційного навантаження.

Умови місцезростання:

Затінені вогкуваті скелі, розщелини, кам'янисті місця, іноді у пристовбурових частинах дерев у дубових, дубово-грабових і букових лісах (до вис. 500 м н.р.м.). В угрупованнях кл. Quercetea pubescenti-petraeae, асоціації Genisto (pilosae)-Quercetum (polycarpae), Corno-Quercetum, союзу Carpinion, кл. Asplenietea trichomanis. Умбро-фіт, мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з повзучим або прямим кореневищем, укритим чорними вузьколанцетними плівками без центральної жилки. Вайї до 30-40 см завдовжки, зимують; їхня пластинка двічі-, тричі-пірчасторозсічена, ланцетна або овальна, загострена, шкіряста, більш-менш блискуча, з віддаленими один від одного й спрямованими вгору сегментами; сегменти останнього порядку яйцеподібні або оберненояйцеподібні, віддалені, по краях зубчасті; черешок рівний пластинці або довший від неї, у нижній частині блискучий, чорно-бурий; покрівець зовсім цілокраїй; спори яйцеподібно-ниркоподібні, з поверхні сітчасто- перетинчасті. Спороносить у серпні-вересні. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Ялтинському гірсько-лісовому та Кримському ПЗ, у НПП "Подільські Товтри" (Сатанівська Дача), у філіалі Карпатського БЗ "Чорна гора". Доцільно створити заказники в околицях м. Мукачево. Заборонено рубки лісів, збирання та викопування рослин, руйнування місць зростання (розробка кар'єрів).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Флора Европейской части СССР, 1974; Флора УРСР, 1938.

Автор:

О.О. Кагало, Р.Я. Кіш, Н.В. Скібіцька

Фото, малюнок:

О.О. Кагало