prevnext

Плаунок плауноподібний

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Mart. et Schrank

Червона книга України Плаунок плауноподібнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаункові. Selaginellaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид з диз'юнктивим ареалом аркто-альпійський вид, в Україні ймовірно льодовиковий (плейстоценовий) релікт; вважається філогенетично базальним представником роду, для якого характерний унікальний серед плау-ноподібних механізм вивільнення мегаспор.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Арктичні, субарктичні та почасти бореаль-ні регіони Євразії та Пн. Америки; пд. осередки у горах Європи, Кавказу, Сибіру, Пн. Америки (Скелясті гори на пд. до Невади) та Канарських о-вів. В Україні - Карпати (хребти Чорногора, Свидовець, Ґорґани, Марма-роські Альпи). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції малочисельні, детально не досліджені; кількість локалітетів обмежена та має тенденцію до скорочення.

Причини зміни чисельності:

Знищення або зміни екотопів через витоптування, випасання худоби, туризм та інші види антропічного впливу, кліматичні зміни.

Умови місцезростання:

Альпійський та субальпійський пояси, у вологих та переважно затінених місцях на скелях, по берегах гірських потоків, серед мохового покриву; у криволіссях гірської сосни (асоціація Vaccinio myrtilli-Pinetum mugii кл. Vaccinio-Piceetea), гірських біловусниках (угруповання кл. Nardo-Callunetea), переважно на нейтральних або лужних субстратах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина зі сланкими та частково підведеними стеблами 3-10 см заввишки, що утворює розсіяні або щільні куртини. Сланкі стебла тонкі (близько 1 мм завтовшки), дихотомічно розгалужені; підведені частини стебла нерозгалужені, у верхній частині зі спорангіями у піхвах листків (мікрофілів), що утворюють прості рихлі булавоподібні або циліндрично-булавоподібні стробіли 1-3(5) см довжиною. Листки (мікрофіли) зелені, ланцетні або овально-ланцетні, до 4,5 мм завдовжки та 1,2 мм завширшки, по краю з кожного боку з 2-7 тонко загостреними м'якими зубчиками, на верхівці загострені або шилоподібні; спорофіли ланцетно-трикутні, дещо більші за стерильні мікрофіли. Мегаспорангії ниркоподібні. Мікроспорангії округло-ниркоподібні. Розмножується спорами та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на територіях ПЗФ Карпат (Ке-дринський ботанічний заказник загальнодержавного значення та ін.). Рекомендовано створення додаткових охоронних територій. Заборонено порушення умов зростання, надмірне рекреаційне навантаження.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративний вид.

Основні джерела інформації:

ЧКУ, 1996; Fisteag, Sanda, 1995; Korall, Kenrick, 2002; Page, 1989.

Автор:

С. М. Стойко, Л. О. Тасенкевич, С. Л. Мосякін

Фото, малюнок:

В.В. Буджак