prevnext

Баранець звичайний

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

Червона книга України Баранець звичайнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Баранцеві. Huperziaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Циркумполярний. У пн. півкулі від Арктики до зони широколистяних лісів, в лісовому та альпійському поясах гірських країн на пд. від межі суцільного поширення (Алтай, Кавказ). В Україні - Карпати (звичайно), Розточчя-Опілля, на Поліссі (зрідка). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій:

У рівнинних районах переважно поодинокі куртини і їх групи чисельністю до десяти. У Карпатах часто трапляються чисельністю по кілька десятків (сотень) куртин.

Причини зміни чисельності:

Не має підземних запасаючих органів і бічних бруньок, тому зламані пагони не відновлюються. Зникає внаслідок підвищення ценотичної конкуренції, не переносить лісових пожеж, рекреаційного навантаження.

Умови місцезростання:

У тінистих хвойних, мішаних та листяних лісах кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea. У Карпатах в альпійському та субальпійському поясах серед криволісся (союз Pinion mughi) де росте у складі лучних та пустищних угруповань на силікатовмісних субстратах (кл. Juncetea trifidi) та серед чагарників кл. Loiseleurio- Vaccinietea. Трапляється в угрупованнях скель лісового поясу (кл. Asplenietea trichomanis). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина 5-20 см заввишки. Стебло висхідне, рівно-дихотомічно розгалужене, по мірі наростання біля основи полягає і вкорінюється, формуючи куртинки до 1,5 м в діаметрі. Стебло густо вкрите лінійно-ланцетними філоїдами, у 8 вертикальних рядах. Спорангії у пазухах філоїдів. Спори дозрівають у серпні-вересні, спороно-шення закінчується навесні наступного року. Вегетативне розмноження вкоріненням полеглої частини стебла і за допомогою виводкових бруньок. В Україні представлений двома морфологічними відмінами. У Карпатах присутній H. selago subsp. appressa (Desv.) D.Love ex Tzvel. A. Love (Lycopodium selago L. vor appressum Desv.), що має дугоподібні, притиснуті до стебла філої-ди світло-зеленого чи зеленого кольору.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ, у ПЗ "Ґор-ґани", Рівненському, "Розточчя" та "Черем-ський" і у Карпатському, "Вижницькому", "Деснянсько-Старогутському", Мезинсько-му НПП та в низці РЛП, заказників, пам'яток природи та заповідних урочищ. Заборонено суцільні рубки лісів, збирання та заготівлю рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Факти успішної інтродукції поодинокі.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, фарбувальне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Вавриш, Лихобабина, 1975; Екофлора України, 2000; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Мельник, 2000; Онищенко, Андрієнко, Остапко та ін., 2002; Панчен-ко, 2000, 2006; Собко, Гапоненко, 1996, ЧКУ, 1996.

Автор:

С.М. Панченко, І.І. Чорней, Н.М. Сичак, В.І. Мельник

Фото, малюнок:

О.О. Орлов