prevnext

Плаун річний

Lycopodium annotinum L.

Червона книга України Плаун річнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаунові. Lycopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вразливий вид на межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Кавказ, Зх. і Сх. Сибір, Далекий Схід, Пн. Америка. В Україні - Карпати, Розточчя, Волинська височина, Полісся, Лісостеп (зрідка). Адм. регіон: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції чисельні. Завдяки сланкому стеблу формуються великі густі куртини. Інколи виступає як домінант у трав'яному покриві.

Причини зміни чисельності:

Заготівля як декоративної та лікарської рослини, вирубування лісів, рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

Хвойні та мішані, найчастіше ялинові, вологі ліси кл. Vaccinio-Piceetea. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-30 см заввишки. Стебло повзуче, у вузлах негусто укорінюється, вкрите лінійно-ланцетними листками (мікрофілами), які розташовані перпендикулярно до стебла або відігнуті донизу. Стробіли поодинокі, сидячі, ціліндрич-ні, без ніжок. Спороносить у липні-вересні. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ, в ПЗ "Ґорґани", "Розточчя", "Черемський", Рівненському, Поліському; НПП Карпатський, "Сине-вир", "Вижницький", Яворівському, "Ско-лівські Бескиди", "Ужанський", "Деснянсько-Старогутський", Шацький та у низці заказників. Заборонено вирубування лісів, збирання населенням як декоративної рослини.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Зрідка культивують у ботанічних садах, на присадибних ділянках.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, жироолійне.

Основні джерела інформації:

Андриенко, Попович, Шеляг-Сосонко, 1986; Андрі-єнко, Клєстов, Химин та ін., 2004; Байрак, Стецюк, 2005; Екофлора України, 2000; Заповідні перлини, 2006; Орлов, 2002; ЧКУ, 1996; Чорноус, 2005.

Автор:

Т.Л. Андрієнко, О.І. Прядко

Фото, малюнок:

О.О. Орлов