prevnext

Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна)

Lycopodiella inundata (L.) Holub

Червона книга України Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна)Карта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаунові. Lycopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктичний вид. В Україні трапляється в Карпатах, на Поліссі, по терасах річок Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Зк, Хм, Чк, Дн, Пл, Хр, Лг, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, представлені невеликими групами. Окремі популяції мають високу щільність до 24 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт, освоєння річкових терас, зміна гідрологічного режиму.

Умови місцезростання:

Зростає у невластивих для плаунових умовах (торфові болота, заболочені луки, за-моховілі піщані зниження на терасах річок, вологі свіжі піски). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5-10 см заввишки. Стебло повзуче, густо вкрите лінійно-шилоподібними листками (мікрофілами). Спороносні гілки короткі, не галузяться, нечітко відмежовані від стебла, на верхівках мають довгі стробіли без ніжки. Спороносить у липні-вересні. Спори численні світложовті. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідне виявлення вцілілих місцезнаходжень в Лісостепу і Степу і створення на них природно-заповідних територій. Охороняють в Поліському, Рівненському та Че-ремському ПЗ, НПП Шацькому, "Прип'ять-Стохід", "Синевир", "Святі гори". Заборонено всі види гідромеліоративних робіт, торфорозробку.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське

Основні джерела інформації:

Андриенко, Попович, Шеляг-Сосонко, 1986; Ан-дрієнко, Прядко, Онищенко, 2006; Байрак, Стецюк, 2005; Брадіс, Андрієнко, Лихобабіна, 1969; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Кучеревський, 2001; Орлов, 2005; Терлецький, Охримович, Кудрик., 1985; Фіто-різноманіття Українського Полісся та його охорона, 2006; ЧКУ, 1996.

Автор:

О.І. Прядко

Фото, малюнок:

О.О. Орлов, В.В. Коніщук