prevnext

Зелениця (дифазіаструм) Цайллера

Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub

Червона книга України Зелениця (дифазіаструм) ЦайллераКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаунові. Lycopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Голарктичний гібридогенний вид (походить від гібридизації D. complanatum х D. tristachyum) на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична, Середня та Сх. Європа, Пн. Америка. В Україні - Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції, що займають площу до 200 м2, іноді утворюють "відьмині кола", у яких ростуть досить щільно.

Причини зміни чисельності:

Вирубування лісів, витоптування, збирання пагонів для оформлення букетів та вінків.

Умови місцезростання:

Неглибокі зниження у соснових лісах зеле-номохових, чорничних, орлякових та суборах (асоціації Peucedano-Pinetum, Molinio-Pinetum). Мезофіт, субгеліофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина з повзучим підземним кореневищем. Наземні гони зібрані в більш-менш густі, але не щільні пучки до 7-20(35) см заввишки. Стерильні пагони розгалужені під кутом понад 35о (частіше 45-60°), досить вузькі. Кінцеві пагони досить довгі, до верхівки поступово звужені, опуклі із дорсального боку, і плоскі з вентрального. Дорсальні листки опуклі, вузько-ланцетні, вужчі за бічні. Вентральні добре відрізняються від дорсальних, трохи опуклі, вузькі, дещо коротші за них; вільна частина їх такої самої довжини як і вільна частина дорсальних. Бічні листки більш-менш опуклі, прилеглі або іноді з трохи відігнутими кінцями. Стробіли розташовані як на головній осі, так і на бічних. Ніжки стробілів 7-13, розгалуження їх на верхівці 0,4-4 см. Стробілів 2-10, їх довжина 18-24 см. Спорофіли дрібні, 1,6-1,9 см завдовжки, широкояйцеподібні, на верхівці з довгим кінчиком. Спороносить у червні-липні. Розмножується вегетативно та спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Поліському ПЗ, Шацькому та "Деснянсько-Старогутському" НПП, заказнику "Острівський" (Рівненська обл.). Необхідно дослідити стан популяцій, створити заказники на Лівобережному Поліссі. Заборонено збирання та продаж рослин, суцільну рубку лісів та облаштування місць рекреації.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Лукаш, 2000; Лукаш, Карпенко, Прядко, 1998; Пан-ченко, 2005; Протопопова, 1974; Прядко, 1982; Хо-рология флорьі Украиньї, 1980.

Автор:

О.В. Лукаш, С.М. Панченко

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк