prevnext

Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий)

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

Червона книга України Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий)Карта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаунові. Lycopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Бореальний реліктовий вид на межі диз'юнктивного ареалу. Один з батьківських видів рідкісних гібридогенних таксонів D. zeilleri та D. issleri.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Скандинавія, Середня та Атлантична Європа, на пд. Європи в Апеннінах та Балканах; зх. Китай, сх. Пн. Америки. В Україні на Поліссі (дуже рідко). Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі за розміром, струкрура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Реліктовий характер виду в Україні та складна біологія розвитку (залежність гаметофіту від мікоризоутворюючого гриба). Суцільні рубки лісів, заміна корінних порід інтроду-центами, збирання рослин на вінки.

Умови місцезростання:

Росте в бореальних соснових зеленомошних та соснових зеленомошно-лишайникових лісах (угрупованнях кл. Vaccinio-Piceetеа) на бідних кислих дерново-підзолистих ґрунтах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина. 7-15 см заввишки. Стебло повзуче, безрозеткове, з сизуватими, прямостоячими або підведеними пагонами, зібраними пучками. Підземні пагони горизонтальні. Гілочки до 2 мм завширшки. Листки (мікрофіли) щільно притиснуті до гілок, чотирирядні, трохи обернонояйцеподібні, верхівка слабо розділена на неправильні дольки, бічні прямі, притиснуті, без загнутих кінчиків, 0,8-1,5 мм довжиною у вільній частині, а черевні більші та ширші біля основи. Спорангії рівноспорові в пазухах спорофілів, які утворюють 3-4 стробіли на дихотомічно розгалуженій ніжці. Колоски 1-1,5 см завдовжки на ніжках 1,5-2,5 см. Спороносить у липні-вересні. Розмножується вегетативно та спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Поліському ПЗ. Необхідним є обстеження відомих локалітетів з метою з'ясування стану популяцій та їх моніторингу. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання, несанкціоновані лісогосподарські заходи.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, фарбувальне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Флора Европейской части СССР, 1974; Флора СССР, 1934; Протопопова, 1974; ЧКУ, 1996.

Автор:

С.Л. Мосякін

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух