prevnext

Тюльпан дібровний

Tulipa quercetorum Klokov et Zoz

Червона книга України Тюльпан дібровнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемічний вид, представник складного видового комплексу T. biebersteiniana s.l.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у лісостеповій і степовій зонах від басейну Пд. Бугу до пониззя Дону та у Пе-редкавказзі. В Україні - Правобережний та Лівобережний Лісостеп і Степ (крім пд. регіонів). Адм. регіони: Кв, См, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні з дифузною або груповою просторовою структурою, чисельні, або представлені невеликими групами особин. Віковий спектр лівосторонній, повночлен-ний, популяції інвазійні.

Причини зміни чисельності:

Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, зведення лісів, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збирання на букети.

Умови місцезростання:

Заплавні діброви, байрачні ліси, чагарники. Типовий вид угруповань класу Querco-Fagetea. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 25-40 см заввишки. Цибулини з світло-бурими зовнішніми оболонками, з пучками щетинок навколо денця. Листки лінійні, з тупуватою верхівкою, направлені косо вгору, 8-23 см завдовжки, 0,3-2,2 см завширшки. Квітки поодинокі, 25-35 мм завдовжки, яскраво-жовті, рідко рожевуваті або білі. Зовнішні листочки оцвітини за шириною у 1,5-2 рази вужчі за широкояйцепо-дібні внутрішні. Плід видовжена коробочка до 25 мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та вегетативно (цибулинами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Українському степовому, Луганському ПЗ, НПП "Святі Гори" та у багатьох інших територіях природно-заповідного фонду. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань виду, суцільні рубки лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горєлова, Альо-хін, 1999; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кучеревський, 2001; Определитель вьсших рас-тений Украинь, 1987; Остапко, 1997, 2001; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, Л.І. Крицька

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта,