prevnext

Тюльпан змієлистий

Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz

Червона книга України Тюльпан змієлистийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемічний вид, споріднений з T. bieber-steiniana Schult.f.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх., Пн. Причорномор'я. В Україні - Донецький кряж і прилеглі частини Лівобережного Степу. Адм. регіони: Дц, Лг, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції численні, локальні, із незначною чисельністю особин, які розміщенні дифузно або невеликими скупченнями. Щільність популяцій 2-30 особин на 1 м2. Вегетативне та насіннєве поновлення задовільне.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби, витоптування, збирання на букети.

Умови місцезростання:

Кам'янисті степи і відслонення пісковиків, сланців, крейди, мергелю, вапняку (кл. Sedo-Scleranthetea). В угрупованнях справжнього та петрофітного степу (кл. Festuco-Brometea), на солонцях, щебенястих та глинистих ґрунтах піщаноракушняковому субстраті (Біло-сарайська коса). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 12-35 см заввишки зі стеблами часто вигнутими вгорі. Цибулини з темно-бурими оболонками, з кільцем густих щетинок навколо денця. Листки вузьколінійноланцетні, спрямовані вигнуто вгору, часто дугасто зігнуті назовні, сріблясто-зелені. Квітки поодинокі, жовті, 17-35 мм завдовжки. Зовнішні листочки оцвітини найширші в середині, за шириною майже такі ж, як і внутрішні. Коробочка до 20 мм завдовшки. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Українському степовому, Луганському ПЗ, кількох РЛП та в багатьох інших територіях природно-заповідного фонду. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій, вирощувати в ботанічних садах, проводити селекцію як декоративної рослини, дотримання режиму охорони в заповідних територіях. Заборонено збирання рослин, порушення умов місць зростання - випасання худоби, заліснення степових ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка HAH України та Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горелова, Альохін, 1999; Зоз, Клоков, 1935; Каталог растений Доне-цкого ботанического сада, 1988; Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гриш-ко, 1997; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остап-ко, 1997, 2001; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, Л.І. Крицька, В.П. Коломійчук

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим