prevnext

Тюльпан бузький

Tulipa hypanica Klokov et Zoz

Червона книга України Тюльпан бузькийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемічний вид, споріднений з T. bieber-steiniana Schult.f.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-зх.-причорноморський вид. В Україні - пд. частина Правобережного Степу між Дністром і Дніпром. Адм. регіони: Кд, Дн, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції характеризуються дифузним, компактно-дифузним або груповим розміщенням особин, щільність яких становить 20-100 на 1 м2. Часто утворює скупчення площею 0,5-6 м2, в яких щільність особин коливається від 2 до 5 на 0,25 м2. Абсолютний максимум у вікових спектрах популяцій припадає на особини прегенеративного періоду, що пов'язано з інтенсивним вегетативним розмноженням. В умовах підвищеного антропогенного впливу знижується щільність особин та їх життєздатність.

Причини зміни чисельності:

Порушення і трансформація природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій: будівництва, розорювання степових масивів, штучного лісонасадження, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збору рослин на букети, викопування цибулин.

Умови місцезростання:

Вапнякові та гранітні відслоннення, справжні та кам'янисті степи (кл. Festuco-Brometea), на кам'янисто-щебенистих ґрунтах, степові чагарники (кл. Rhamno-Prunetea). Позитивно реагує на розпушеність ґрунтів. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина з підведеним та зігнутим вгорі стеблом 15-35 см заввишки. Цибулина яйцеподібно-куляста з темними, майже чорними, найстарішими, та коричневими, молодшими, покривними лусками (3-5 см завдовжки). Листки 8-22 мм завдовжки, лінійно-ланцетні з гострою верхівкою, здебільшого спрямовані косо вгору, вздовж складені, зверху сизуваті. Квітки поодинокі (рідко по 2), блідо-жовті, 16-35 мм завдовжки. Зовнішні листочки оцвітини набагато вужчі за внутрішні, зеленкувато-жовтуваті, з країв з червонуватим відтінком. Коробочка 13-25 мм завдовжки. Цвіте в квітні, плодоносить у травні. Розмножується насінням і цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в НПП "Козацький град", ПЗ "Єланецький степ", ряді заповідних територій місцевого значення. Необхідно включити до природно-заповідного фонду нові місцезнаходження виду, запровадити моніторинг природних популяцій виду та контроль за зміною їх показників, ввести в культуру. Заборонено збирання, порушення умов місць зростання, заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Бойко, 1988; Воронова, 2005; Зоз, Клоков, 1935; Крицкая, Новосад, 2001; Кучеревський, 2001; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І. Крицька, В.М. Остапко, О.Ф. Щербакова, В.В. Новосад

Фото, малюнок:

І.І. Мойсієнко, М.М. Перегрим