prevnext

Тюльпан гранітний

Tulipa graniticola (Klokov et Zoz) Klokov

Червона книга України Тюльпан гранітнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вузькоендемічний вид, споріднений з T. biebersteiniana Schult.f. s. str.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Приазов'я, Придніпров'я. В Україні - Приазовська височина. Адм. регіон: Дц, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні з дифузним або груповим типом розміщення особин. Щільність популяцій 5-30 особин на 1 м2. Вікові спектри лівосторонні, абсолютно переважають особини прегенеративного періоду розвитку. Вегетативне поновлення інтенсивне, насіннєве - задовільне.

Причини зміни чисельності:

Вузька ареальність виду, генетична одноманітність популяцій. Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування гранітів, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збирання на букети.

Умови місцезростання:

Гранітні (рідко пісковикові) відслонення, кам'янисті степи. В угрупованнях петрофітного степу, на щебенястих ґрунтах. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 20-35 см заввишки. Цибулини з темно-бурими оболонками та суцільним кільцем густих щетинок навколо денця. Листки лінійноланцетні, з гострою верхівкою, здебільшого дугоподібно вигнуті вгору або назовні. Квітки поодинокі, рідко по 2-3 (ssp. bestashica Klokov et Zoz), жовті, 17-35 мм завдовжки, яскраві, часто зовні з рожево-бузковим від-дінком. Зовнішні листочки оцвітини вужчі, ніж внутрішні, часто у 1,5 раза. Листочки оцвітини найширші нижче середини. Коробочка до 20 (25) мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та вегетативно цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у відділенні "Кам'яні Могили" Українського степового ПЗ, заповіднику "Хортиця", РЛП "Половецький степ", заповідних урочищах "Василівка", "Гречкино №1", "Греч-кино №2", "Ліс на граніті", пам'ятці природи "Чердакли". Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати в ботанічних садах, ввести в культуру, використовувати як вихідний матеріал у селекції декоративних сортів тюльпанів, дотримання умов охорони в заповідних територіях. Заборонено збирання, порушення умов місць зростання (добування гранітів, випасання худоби, інші впливи господарської діяльності).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка HAH України та в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Зоз, Клоков, 1935; Каталог растений Донецкого ботанического сада, 1988; Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко, 1997; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 1997, 2001; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, Л.І. Крицька

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта, М.Г. Бойко