prevnext

Рябчик руський

Fritillaria ruthenica Wikstr.

Червона книга України Рябчик руськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Диз'юнктивноареальний вид на зх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Європа, Кавказ, Зх. Сибір, Алтай, Середня Азія, Джунгарія. В Україні - лісостепова та степова зони. Адм. регіони: Кв, Чн, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисельні - від 1 до 10 особин на 1 м2 при середній площі від 0,01 до 0,02 га, до 10 до 20 особин на 1 м2 (0,01 до 0,05 га). За типом просторової структури - ізольовані локальні, рідше лінійні; за типом вікової структури - повночленні, стійкі, гомеостатичні.

Причини зміни чисельності:

Осушування, розорювання, випалювання, зривання на букети, викопування.

Умови місцезростання:

Узлісся, чагарники, луки, кам'янисті схили на лужних та кислих ґрунтах. В екотонах між лісовою і лучно-степовою рослинністю та у лучно-степових угрупованнях. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-60 см заввишки, з бульбоцибулиною, яка у генеративних особин з 2-3 м'ясистих лусок, поміж якими є кілька бруньок поновлення (діток). Стебло пряме, від середини до верхівки улис-нене. Листки лінійні, нижні і верхні супротивні або кільчасті, середні чергові; верхні майже ниткоподібні з дуже тонкими, спірально-закрученими і чіпкими верхівками. Квітки (1-4) пониклі, листочки оцвітини овальні або еліптичні, тупі, 2-3 см завдовжки, зовні тем-нопурпурові, зсередини жовтуваті, з нечітким шахово-сітчастим малюнком. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у травні-липні. Плід крилата шестигранна коробочка. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

При відсутності антропогенного тиску розширює межі зростання. Необхідні інвентаризація місцезростань, контроль стану популяцій. Охороняють в Канівському, Українському степовому (відділення "Михайлівська цілина" та "Крейдова флора"), Луганському (відділення "Станично-Луганське", "Стрільцівський степ") ПЗ, у НПП "Святі гори", на території ряду пам'яток природи. Заборонено зривання, викопування рослин, порушення умов місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому, Криворізькому НАН України та університетських: м. Києва, Харкова та ін., Національному дендропарку "Софіївка" НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Гриценко, 2005; Собко, 2005; Остапко, 2001; Пере-грим, Накоп'юк, 2005; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.М. Федорончук, М.М. Перегрим, В.С.Ткаченко

Фото, малюнок:

Н.О. Гавриленко, Г.В. Бойко