prevnext

Зелениця Ісслера

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub

Червона книга України Зелениця ІсслераКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаунові. Lycopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний гібридогенний вид (D. alpinum х D. tristachyum), поширення і стан популяцій якого в Україні ще недостатньо вивчені.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня Європа, південь Пн. Європи, переважно в горах і передгірських районах; один локалітет у Пн. Америці. В Україні трапляється дуже рідко в Карпатах (Ґорґани). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Невідомі. У локалітетах (гори Яйко Ілемське, Попадя, Стримба) вид не збирали упродовж останніх кількох десятків років.

Причини зміни чисельності:

Невідомі. Можливо, вид є природно рідкісним, і спорадично трапляється по всьому ареалу потенційних батьківських видів.

Умови місцезростання:

Деградовані післялісові луки, галявини у світлих ялинових лісах на висотах 700-1200 м н.р.м. Ценотична приуроченість достеменно не досліджена, імовірно росте в угрупованнях кл. Molinio-Arrhenatheretea (союз Nardion); Calluno-Ulicetea (союзи Vaccinion vitis-idaeae, Empetrion nigri, Genistion); кл. Vaccinio-Piceetea. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина з надземним або розташованим у верхньому шарі ґрунту повзучим головним стеблом до 1 м завдовжки. Гілки прямі, 10-20 см заввишки, стерильні приблизно рівні за довжиною, сплющені або більш-менш тригранні, 2-3 мм завширшки, дорзальна поверхня виразно опукла. Бокові листки (мікрофіли) у верхній половині вільні; вентральні сидячі, збігаючі, ланцетні, трохи менші від дорзальних, верхівкою досягають основи наступного листка. Спороносні колоски поодинокі, 1,5-2 см завдовжки, сидячі або на коротких (до 2 см) ніжках, спорофіли яйцеподібні або ланцетні, поступово звужені до верхівки, у 1,5-3 рази довші за спорангії, що знаходяться в пазухах спорофілів. Спороносить у липні-вересні. Розмножується спорами та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Закарпатський локалітет розташований на території НПП "Синевир". Необхідне обстеження відомих локалітетів з метою з'ясування стану популяцій та їх моніторингу. Заборонено несанкціоноване збирання виду, порушення місць зростання, несанкціоновані лісогосподарські заходи.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, ґрунтостабілізуюче.

Основні джерела інформації:

Екофлора України. Т. 1., 2000; Протопопова, 1974; Futak, 1966; Kubat, 1988; Rothmaler, 1988.

Автор:

О.О.Кагало, Н.М.Сичак

Фото, малюнок:

Н.М. Сичак