prevnext

Рябчик гірський

Fritillaria montana Hoppe

Червона книга України Рябчик гірськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Пд.-європейсько-балканський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Причорномор'я (Молдова, Румунія), Балканський п-ів. В Україні відомий з ізольованих оселищ у Середньому та Пд. Придністров'ї. Адм. регіони: Чц, Хм, Од.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції між c. Устя і Велика Слобідка (Хмельницька обл.) і в ур. Шебутинський Яр (с. Шебутинці) налічують по 1 тис. особин кожна, а з окол. с. Михайлівка та м. Сокиря-ни (Чернівецька обл.) - по декілька тисяч особин. В усіх популяціях переважають до-генеративні групи. Стан популяції поблизу смт. Біляївка Одеської обл. невідомий.

Причини зміни чисельності:

Найбільше потерпає від збирання рослин на букети, викопування цибулин, рекреаційного впливу. Особливо загрозливим є стан популяцій у Хмельницькій обл.

Умови місцезростання:

На схилах різного ступеня крутизни, пд., зх. та сх. експозицій з сухими або помірно зволоженими дерново-карбонатними або вилуженими чорноземами, іноді - рендзинами, на вапняках, мергелях, гіпсах. Росте в лісах, на лісових галявинах, узліссях, серед чагарникових заростей та у складі лісокультур листяних порід. Компонент травостою (іноді співдомінант весняної синузії) угруповань кл. Querco-Fagetea, Robinietea. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина, 2055 см заввишки. Бульбоцибулина куляста, до 2 см завширшки. Стебло прямостояче, з лінійно-ланцетними або ланцетними листками. Верхні три листки зближені під квіткою, решта чергові або зближені по два, закручені. Квітки поодинокі (зрідка по 2), поникаючі. Оцвітина широка, дзвоникоподібна, коричнево-пурпурова, усередині жовтувата з шаховим малюнком. Плід обернено-яйцеподібна коробочка, біля основи звужена в коротку ніжку. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у травні-липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включена до Додатку І Бернської конвенції. Охороняють в НПП "Подільські Товтри", ландшафтному заказнику "Шебутинський Яр" (Чернівецька обл.). Необхідно взяти під охорону всі оселища виду, контролювати стан популяцій, культивувати в ботанічних садах. Заборонено збирання, викопування рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічному саду Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Любінська, 2000; Определитель вьісших растений Молдавской ССР, 1975; Собко, 1992; Судинні рослини флори Чернівецької області, 1999; ЧКУ, 1996; Topa, 1936.

Автор:

Чорней І.І., Кагало О.О., Любінська Л.Г.

Фото, малюнок:

В.В. Буджак