prevnext

Еритроній собачий зуб

Erythronium dens-canis L.

Червона книга України Еритроній собачий зубКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Лілійні. Liliaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Середземноморсько-середньоєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична та Середня Європа, Середземномор'я. В Україні - Карпати та Перед-карпаття. Відокремлені локалітети існують у Пн. Поділлі та Центральному Поліссі. Адм. регіони: Жт, Лв, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

У Карпатах та Прикарпатті зустрічається окремими групами невисокої щільності, зрідка - щільними заростями. У Центральному Поліссі - щільність незначна. Чисельність популяцій зменшується, в окремих локалітетах вид зник.

Причини зміни чисельності:

Інтенсивне ведення лісового господарства (рубки), зривання на букети, викопування цибулин, зміна гідрологічного режиму.

Умови місцезростання:

У Карпатах у передгірних дубово-грабових і гірських букових, буково-грабових, буково-дубових лісах, чагарниках. Переважно на висоті 200-1200 м н.р.м., окремі локалітети зафіксовані у субальпійському поясі. У Центральному Поліссі зростає у дубових, дубово-грабових, зрідка у сосново-дубових добре зволожених лісах. Займає екотонні угруповання на межі класів Quercetea robori-petraeae та союзу Alno-Ulmion (кл. Querco-Fagetea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна рослина, ефемероїд. Цибулина яйцеподібно-циліндрична з 2-3 сидячими виводковими цибулинками, що своїм виглядом нагадують собачі зуби. Стебло пряме, 10-20 см заввишки, вгорі з однією, зрідка з двома пониклими квітками; в нижній половині - з двома майже супротивними листками. Листки яйцеподібно-ланцетні або довгасто-ланцетні, сизо-зелені, пурпурово-крапчасті, при основі звужені в черешок. Листочки оцвітини ланцетні або лінійно-ланцетні, до 30 мм завдовжки, 8-10 мм завширшки, рожеві або фіолетові, зрідка майже білі, при основі з білими або рудими плямками. Цвіте у березні-квітні, плодоносить у кінці травня. Розмножується насінням та вегетативно (дочірніми цибулинками).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Карпатському БЗ, заказнику "Довгий брід" (Житомирська обл.). Слід відновити заказник біля с. Чемеринці (Перемишлянський р-н, Львівська обл.), контролювати стан популяцій. Заборонено викопування, збирання, продаж рослин, проведення суцільних рубок лісу, порушення гідрологічних умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Національному ботсаду ім. М.М. Гришка НАН України, ботасаду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка, ботсаду Ужгородського національного університету.

Господарське та комерційне значення:

Цінний декоративний вид.

Основні джерела інформації:

Вайнагій, 1964; Каталог раритетного біорізнома-ніття... , 2002; Комендар, 1974; Комендар, Грицак, Неймет, Стойко, 1976; Комендар, Неймет, 1980; Ко-мендар, Скунць, Гнатюк, 1985; Котов, 1962; Орлов, 2002, 2005; Орлов, Сіренький, 2004; Охрана важ-нейших ботанических обьектов..., 1979; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.

Автор:

О.О.Орлов, О.О.Кагало, В.І.Сабадаш

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим