prevnext

Ситник бульбистий

Juncus bulbosus L.

Червона книга України Ситник бульбистийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Ситникові. Juncaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Центральноєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна Європа та Середземномор'я, трапляється також в Пн.-Зх. та Сх. Африці. Як заносний вид - на Азорських о-вах, НьюФаундленді, в Новій Зеландії. В Україні - на Правобережному Поліссі, в Закарпатті, поодиноко - в інших регіонах Правобережжя. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Зк, Хм.

Чисельність та структура популяцій:

Вид у популяціях має високу щільність, але локалітети нечисленні. Найбільшими є популяції в Поліському ПЗ - у системі заростаючих меліоративних каналів.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт, зменшення зволоження невеликих водойм, їх пересихання, збільшення евтрофізації водойм та боліт.

Умови місцезростання:

На мілководдях та по берегах водойм зі слабкою течією, переважно мезотрофних та олігомезотрофних, в канавах, на зволожених піщаних ділянках, мулисто-торфових відкладах з послабленою ценотичною конкуренцією. Екотопи характеризуються кислою реакцією та відсутністю карбонатів. Не витримує коливань рівня води та промерзання водойм. Зменшення зволоження та посилення антропогенного еутрофування водойм призводить до зниження життєвості популяцій. Угруповання відносяться до кл. Isoeto-Nanojuncetea. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з тонким стеблом, 2-15 см заввишки, прямостоячим або лежачим, з бульбоподібним потовщенням біля основи, у вузлах вкорінюється. Листки вузьколінійні, ниткоподібні. Стеблові листки (1-2) коротші за суцвіття. Суцвіття мало розгалужене. Листки оцвітини рівні, зелені або червонуваті, по краях плівчасті. Коробочка видовжено-овальна, з коротким носиком. Цвіте у червні-липні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідний контроль за станом популяцій. Охороняють в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, НПП "Прип'ять-Стохід". Заборонено порушення умов місцезростання, випасання, проведення меліоративних робіт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, берегозахисне.

Основні джерела інформації:

Андриенко, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Макрофитьі - индикаторьі изменений природ-ной средь, 1993; Орлов, 2005; Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона, 2006.

Автор:

Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

О.О. Орлов, О. Жигаленко