prevnext

Півники понтичні

Iris pontica Zapat.

Червона книга України Півники понтичніКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид на пн. межі диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Трансильванія,Причорномор'я,Передкавказзя, Мала Азія. В Україні в межах Гранітно-степового Побужжя, басейну р. Громоклея та Інгул. Кілька місцезнаходжень на території Кіровоградської обл. За гербарними зразками 19З0-1950-х pp. відомий з Одеської та Дніпропетровської обл. Адм. регіони: Кд, Дн, Од, Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, складаються з клонів, площею 0,5-2 м2, щільність яких 0,5-7 на 100 м2. До складу клону входять різновікові особини, серед яких переважають віргінільні, що пов'язано з інтенсивним вегетативним розростанням. Популяції зазнають значного впливу антропопресії, проте завдяки інтенсивному вегетативному розмноженню зберігають структуру. Спостерігається скорочення кількості популяцій та їх чисельності.

Причини зміни чисельності:

Фрагментованість ареалу, ізольованість та незначні площі популяцій, низька чисельність клонів у них, пригнічене насіннєве поновлення, знижена конкурентоспроможність сходів, незначна збереженість природних місць зростання, надмірна рекреація (збирання на букети, викопування кореневищ) та випасання.

Умови місцезростання:

Степи, степові трав'янисті і кам'янисті вапнякові та гранітні схили, зарості степових чагарників, у складі петрофітних угруповань, петрофітно-степових та степових фітоценозів (кл. Festuco-Brometea, порядок Festucetalia valesiacae). Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна напіврозетко-ва рослина. Кореневище потовщене, 0,5-1,0 см в діаметрі, занурене в ґрунт на 3-5 см. У результаті галуження кореневища формується дерновина, а після вегетативного розмноження утворюється клон. Стебла короткі, висхідні. Листки розетки лінійні, 8-25 см завдовжки, 0,15-0,4 см завширшки. Квітка одна (рідше дві), верхівкова, з синьо-фіолетовою оцвітиною, запашна, в її основі розвиваються парні зелені ланцетні приквітки. Плід - коробочка. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у травні-липні. Розмножується насінням і кореневищем.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в ПЗ "Єланецький Степ", НПП "Гранітно-степове Побужжя" та ряді заповідних об'єктів Миколаївської та Кіровоградської обл. Треба створити заказники в інших локалі-тетах виду, обстежити відомі раніше місцезнаходження. Необхідний моніторинг динаміки популяцій, розробка методів культивування. Заборонено несанкціоноване збирання рослин, руйнування місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне, ароматичне, цінний селекційний матеріал.

Основні джерела інформації:

Воронова, 2005; Собко, Мордатенко, 2005; Флора Европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Парфенов, Чопик и др., 1980

Автор:

Воронова, О.Ф. Щербакова

Фото, малюнок:

В.В. Новосад