prevnext

Зелениця сплюснута

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub

Червона книга України Зелениця сплюснутаКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Плаунові. Lycopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Голарктичний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у Пн. і Центральній Європі, до Пн. Італії та Придунайських країн, на Мадейрі, у Пн. Азії, Індії та Пн. Америці (пн. сх.). В Україні трапляється у Карпатах, на Розточчі, Зх. Поділлі, Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Локалітети площею від 0,5 до 10-15 м2, представлені від одного до кількох клонів, що налічують по кілька десятків вегетативних рамет і від 1 до 10-15 спороносних.

Причини зміни чисельності:

Суцільні рубки лісів, збирання рослин для культових обрядів. У високогір'ї надмірне випасання

Умови місцезростання:

Здебільшого на піщаних ґрунтах у соснових та дубово-соснових лісах (кл. Vaccinio-Piceetea), а також на мохових подушках у букових, ялицево-букових і смерекових лісах, іноді на пустошних луках з домінуванням Nardus stricta та Festuca tenuifolia. Рідше в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Quercetea robori-petraeae (союз Pino-Quercion), Calluno-Ulicetea (союз Violion caninae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'янта рослина. Стебла довгі, підземні, повзучі, із прямостоячими сплющеними вилчасто розгалуженими гілками. Плідні гілочки переходять у довгу, рідко обсаджену листками (мікрофі-лами) ніжку, що несе по кілька циліндричних колосів; спорангіальні листки яйцеподібні, загострені, по краю виїмчато-зубчасті; вегетативні листки дрібні, притиснуті, розміщені в 4 ряди; з них крайові трикутно-ланцетні, кілюваті, дуже загострені, а ті, що містяться на плоскому боці гілок, вужчі, майже шилоподібні. Спороносить у липні-вересні. Поновлення переважно вегетативне, також спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території Поліського та Рівненського ПЗ, у Деснянсько-Старогутському та Карпатському НПП, а також у пам'ятці природи "Тисовий Яр" (Чернівецька обл.). Необхідний моніторинг популяцій, особливо у поліській частині ареалу. Заборонено проведення суцільних рубок та збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, фарбувальне (народний засіб для отримання зеленої фарби для вовни).

Основні джерела інформації:

Панченко, 2005; Флора УРСР, 1938; Чорней, Тока-рюк, 2002; ЧКУ, 1996; Gujuleac, 1931.

Автор:

Н.М. Сичак, В.І.Мельник, Чорней, О.В. Лукаш

Фото, малюнок:

В.В. Коніщук, О.О. Кагало