prevnext

Півники борові

Iris pineticola Klokov

Червона книга України Півники боровіКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемік

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зх. лісостеповий вид. В Україні - Правобережний та Лівобережний Лісостеп, зрідка заходить на пн. частину Степу та по долині Сіверського Дінця. Адм. регіони: Жт, Кв, Чн, См, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції представлені поодинокими особинами та клонами або нечисленними групами, їх структура не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування піску, випасання худоби, надмірного рекреаційного навантаження.

Умови місцезростання:

У борах, штучних насадженнях сосни на піщаних терасах річок в угрупованнях кл. Pulsatillo-Pinetea, зрідка на відкритих пісках в угрупованнях кл. Festucetea vaginatae. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна довгокореневищна трав'яна рослина 7-20 см заввишки. Кореневище розгалужене, під вузлами потовщене. Плідні гони з 1-2 листками або безлисті. Листки мечоподібні, плоскі, 5-32 см завдовжки, до 10 мм завширшки. Квітки на коротких квітконіжках, зазвичай по 2, розквітають різночасно, 3,5-5,5 см завдовжки, жовті, знизу з волосками, зав'язь дорівнює трубці оцвітини. Плід - тригранна загострена з обох кінців коробочка. Цвіте у травні-липні, плодоносить у липні-вересні. Розмножується вегетативно та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у НПП "Святі Гори", у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення "Червонобережжя". Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено несанкціоноване збирання квітів і рослин, порушення умов місцезростань виду, зокрема, випасання худоби, видобування піску, будівництво.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горєлова, Альохін, 1999; Донбас заповідний, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.А. Дьяков