prevnext

Косарики тонкі

Gladiolus tenuis M.Bieb.

Червона книга України Косарики тонкіКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Представник давнього мезогігрофільного флорогенетичного комплексу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у Сх. Європі (центральна і пд.-сх. частини), Передураллі, на Кавказі, у Середній Азії. В Україні - Лівобережний Лісостеп, Лівобережний Степ (пн. частина), Гірський Крим, Правобережний Лісостеп (рідко). Адм. регіони: Кв, Чн, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці або невеликими групами, зрідка популяції численні, але загальна кількість особин зменшується.

Причини зміни чисельності:

Викошування та розорювання лук, надмірний випас, зривання рослин на букети, викопування бульбоцибулин.

Умови місцезростання:

Зростає на солонцюватих луках, галявинах, узліссях, у периферійних смугах евтроф-них боліт, у заплавах річок, вологих місцях серед гранітних відслонень. Характерний для угруповань кл. Molinio-Arrenatheretae, хоча іноді поодинокі екземпляри трапляються в лучно-степових угрупованнях союзу Fragario viridis- Trifolion montani, або на антропогенно-порушених ділянках кл. Elytrigietea intermedio-repentis. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 35-85 см заввишки. Бульбоцибулина короткояйцепо-дібна з конусоподібною верхівкою, іноді має кілька додаткових бульбоцибулинок. Покривні луски з сітчастими і паралельними грубими волокнами. Стебло прямостояче, знизу обгорнуте двома піхвами. З трьох листків два нижні ліній- номечоподібні, верхній у вигляді піхви з недорозвиненою пластинкою. Суцвіття - однобічна, 4-10 (12)-квіткова китиця. Квітки 3-3,8 см завдовжки, пурпурово-фіолетові. Коробочка оберненояйцеподібна, з трьома малопомітними закругленими гранями. Насіння грушоподібне, без крилатої облямівки. Цвіте в травні-липні. Плодоносить у червні-серпні. Розмножується бульбоцибулинами та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у відділеннях "Михайлівська Цілина" та "Кам'яні Могили" Українського степового ПЗ, "Стрільцівський Степ" та "Провальський Степ" Луганського ПЗ, Ялтинському гірсько-лісовому та Кримському ПЗ, НПП "Святі Гори", ряді РЛП, заказників і пам'яток природи загальнодержавного та місцевого значення. Заборонено розорювання, випас, збирання рослин та викопування бульбоцибулин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у ботанічних садах: Нікітському ННЦ УААН, Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Голубев, Маслова, 1985; Косьх, 1978; Кучеревський, 2001; Крюкова, Луки, Привалова, 1980; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Редкие растения и животньїе Крьіма, 1988; Тарасов, 1983; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко

Фото, малюнок:

В.А. Дьяков, В.М. Остапко