prevnext

Шафран кримський

Crocus tauricus (Trautv.) Puring

Червона книга України Шафран кримськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Східносередземноморський вид з обмеженим поширенням.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зх. Закавказзя (район Новоросійська) і Крим (в передгір'ї) - від Севастополя до Сімферополя, окол. м. Старий Крим, Феодосія, та в Гірському Криму (Ай-Петринська, Бабуган, Демерджі, Нікітська яйли), на Керченському п-ві, а також на косі Бирючий острів. Адм. регіони: Хс , Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У Криму, зокрема у гірській частині, популяції чисельні, повночленні, в інших місцях представлені поодинокими особинами.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (зривання на букети, випасання худоби, зміна природних екотопів внаслідок розорювання земель, штучне заліснення).

Умови місцезростання:

На відкритих кам'янистих та трав'янистих схилах, галявинах, переважно на яйлах і прилеглих до них схилах, в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 10-25 см заввишки. Бульбоцибулина з війчасто-зубчастим краєм кільцеподібної частини шкірястих оболонок. Листки (3-4) вузьколінійні, з білою смужкою. Покривало дволисте. Оцвітина біла або фіолетова, зовні з темнофіолетовими смужками. Цвіте з кінця лютого до середини квітня, плодоносить у червні. Розмножується насінням і бульбоцибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідне дослідження популяцій. Охороняють у Кримському та Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Заборонено збирання рослин, викопування цибулин, витоптування.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у декількох ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Каталог редких, исчезающих и уничтожаемьіх растений флорьі Крьіма, рекомендуемьіх для за-поведной охраньї, 1975; Крюкова, Лукс, Прива-лова, 1980; Редкие растения и животньїе Крьіма. Справочник, 1988; Скворцова, 1973; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.

Автор:

М.М. Федорончук

Фото, малюнок:

В.В. Савчук