prevnext

Шафран сітчастий

Crocus reticulatus Steven ex Adams

Червона книга України Шафран сітчастийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Субсередземноморсько-малоазійський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у Центральній Європі, Середземномор'ї, Передкавказзі, пн. частині Зх. Закавказзя, Малої Азії. В Україні - Правобережний і Лівобережний Лісостеп, Степ. Адм. регіони: Кв, Чн, См, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, стрічкового типу, численні, повночленні. На Донецькому кряжі мають площу від 2 до 45 га з середньою щільністю 13-15 особин на м2.

Причини зміни чисельності:

Розорювання земель, надмірне випасання, рекреаційне навантаження, зривання на букети, весняне випалювання степів, вирубування лісів.

Умови місцезростання:

На степових схилах балок і річкових долин, серед чагарників, на узліссях та в дібровах (кл. Querco-Fageteae). Характерний елемент степових угруповань кл. Festuco-Brometea. Повночленні популяції формуються переважно в лучно-степових угрупованнях союзу Fragario viridis-Trifolion montani. На справжніх степах союзу Astragalo-Stipion великі популяції не формуються, а на степових пасовищах (союз Festucion valesiacae) трапляються поодинокі особини. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 8-30 см заввишки. Бульбоцибулина з грубосітчасто-волокнистими, нерідко розірваними оболонками. Листки (3-4) вузькі, шилоподібні, з'являються одночасно з квітками і після цвітіння дуже видовжуються. Покривало 2-3-листе. Квітки білі або блідо-фіалкові з ніжно- бузковими смужками, приймочка жовтогаряча. Цвіте у березні-квітні. Плодоносить у травні-червні. Розмножується бульбоцибулинами та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Луганському, Українському степовому, Дніпровсько-Орільському, "Єла-нецький Степ" ПЗ, НПП "Гомольшанський", "Святі Гори", РЛП, заказниках та пам'ятках природи загальнодержавного та місцевого значення. Необхідно виявляти нові місцезнаходження з метою їх охорони, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено розорювання степів, надмірний випас, збирання рослин, весняне випалювання степів, вирубування лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у ботанічних садах та на присадибних ділянках.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, 1981; Кондратюк, Остапко, 1990; Кучеревський, 2001; Остапко, 2001; Пе-регрим, 2004; Редкие и исчезающие видьі природ-ной флорьі СССР, культивируемьіе в ботанических садах и других интродукционньїх центрах страньї, 1983; Тарасов, 1983; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко, М.М. Перегрим

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим