prevnext

Шафран Гейфелів

Crocus heuffelianus Herb.

Червона книга України Шафран ГейфелівКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Карпатсько-балканський монтанно-альпійський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. та Пд. Карпати, Балкани. В Україні - Карпати (усі висотні пояси), Передкарпаття, Прут-Дністровське межиріччя (Хотинська височина), Зх. Поділля. Адм. регіони: Вл, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Од.

Чисельність та структура популяцій:

Утворює багаточисельні, великі за площею, здебільшого повночленні популяції. Переважна більшість популяцій характеризується лівостороннім віковим спектром. Частка ювенільних та імматурних особин у популяціях у кілька разів більша за частку генеративних. Просторова структура слабкодифузна. Максимальна щільність популяцій становить 20-100 особин на м2.

Причини зміни чисельності:

Як декоративна рослина інтенсивно зривається на букети, викопується для продажу та пересадки на присадибні ділянки. В околицях міст потерпає від надмірної рекреації. На межі ареалу зазнає негативних впливів у зв'язку з освоєнням характерних для виду екотопів.

Умови місцезростання:

У рівнинних, передгірських та середньо-гірських місцевостях приурочений переважно до лісових фітоценозів, у високогірських - є компонентом лучних угруповань. Оптимум поширення виду в угрупованнях класів Juncetea trifidi, Calluno-Ulicetea, Molinio-Arrhenatheretea, Querco-Fagetea. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-19 см заввишки. Бульбоцибулина округла, 10-12 мм завширшки, трохи сплюснута зверху та знизу, вкрита темно-коричневою тунікою, утвореною сухими лускоподібними низовими листками. Листки (2-3 шт.) 2-7 мм завширшки, лінійні, 8-17 см завдовжки, з загорнутими краями та сріблястою смужкою по осі вздовж усього листка. Квітки поодинокі. Оцвітина фіалкового кольору, проста, віночкоподібна, 9-13 см завдовжки. Цвіте у березні-квітні. Плодоносить у травні-липні. Плід - триг-нізда коробочка. Розмножується насінням, рідше бульбоцибулинами. Розповсюдження насіння відбувається шляхом автохорії та мір-мекохорії.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території Карпатського БЗ, "Медобори" та ПЗ "Ґорґани", Карпатського, "Синевир", "Вижницький", "Подільські Товтри", "Сколівські Бескиди" НПП та низки заказників, пам'яток природи і заповідних урочищ. Заборонено збирання витоптування, організацію нових місць рекреації, надмірний випас, викопування бульбоцибулин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України, 2002; Комендар, Неймет, 1980; Мельник, 2000; Мигаль 2001, 2002; Чорней, Буджак, Токарюк, 2000; Mihaly,, Kricsfalusy, 1997.

Автор:

А.В. Мигаль, І.І. Чорней

Фото, малюнок:

Л.Я. Нагорна, А.П. Слоневський