prevnext

Шафран банатський

Crocus banaticus J. Gay

Червона книга України Шафран банатськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Південноєвропейський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східні (Україна) та Пд. (Румунія) Карпати. Єдине оселище виду на території Сербії знищене внаслідок господарської діяльності. Українські Карпати: передгір'я Вулканічного хребта та Хуст-Солотвинської западини. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції невеликі за розміром, диференційовані на окремі локалітети. Щільність становить 70-180 особин на 10 м2. Структура популяцій здебільшого нормальна, по-вночленна. Віковий спектр лівосторонній. Ювенільні та імматурні особини складають більше 70% загальної чисельності усіх вікових груп. Характерним є відносно низький рівень участі генеративних особин.

Причини зміни чисельності:

Відносно вузька еколого-ценотична амплітуда. Освоєння характерних для виду екотопів. Як декоративна рослина інтенсивно зривається на букети, викопується для пересадки на присадибні ділянки. Потерпає від надмірної рекреації, випасу, пожеж.

Умови місцезростання:

Низовинні та передгірні напівзатінені грабово-дубові, буково-грабові ліси (угруповання кл. Querco-Fagetea) та зарості акації чагарникового типу (угруповання кл. Robinietea). Ґрунти - буроземно-підзолисті. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 19-25 см заввишки. Бульбоцибулина округла, 13-15 мм завширшки, трохи сплюснута зверху та знизу, вкрита тунікою, утвореною сухими нижніми листками. Листки 6-8 мм шириною, лінійні, до 30-35 см завдовжки, в кількості 2-3 шт. Квітки поодинокі, з світло-фіалковою оцвітиною. Листочки зовнішнього кола оцвітини суттєво більші за внутрішні листочки 16-22 мм завдовжки. Цвіте у другій половині вересня-жовтні. Плодоносить у червні наступного року. Плід - тригнізда коробочка. Розмножується насінням, рідше - бульбоцибулинами. Розповсюдження насіння відбувається шляхом автохорії та мірмекохорії.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ - масиви "Долина нарцисів" та "Юліївська гора", заказнику місцевого значення "Шияня" та в заповідному ур. "Мочар". Необхідно ширше культивувати вид у ботанічних садах. Перспективним є включення виду до складу лісових культурфітоценозів. Заборонено збирання та продаж рослин, їх викопування, організація місць рекреації та надмірного випасання у місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Комендар, Неймет, 1980; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Мигаль 1997, 1998, 2002; Randjelovic, Randjelovic, 1999.

Автор:

А.В. Мигаль

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш