prevnext

Шафран вузьколистий (сузський)

Crocus angustifolius Weston

Червона книга України Шафран вузьколистий (сузський)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Півникові. Iridaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Сереземноморський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Мала Азія, Балканський п-ів. Гірський Крим, Передгір'я (зрідка), Пд. макросхил (звичайно). Місцезнаходження поблизу м. Умані Черкаської обл., в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській обл. не підтверджуються. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

В оптимальних умовах популяції великі за розміром, в окремих випадках достатньо чисельні, проте в цілому вид лімітується специфікою екологічної амплітуди.

Причини зміни чисельності:

Надмірний антропогенний вплив, рекреація, збирання на букети та торгівля, розширення будівництва є причиною як зменшення розмірів локалітетів, так і скорочення чисельності.

Умови місцезростання:

Сухі відкриті місця у межах всіх висотних поясів. Ялівцеві та розріджені пухнастодубові рідколісся, зарості чагарників, лучні гірські степи, кам'янисті схили. Угруповання кл. Quercetea pubescenti petraeae (союз Jasmino-Juniperion excelsae) та кл. Festuco-Brometea. Геліофіт, ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5-15 см заввишки. Бульбоцибулина з сітчасто-волокнистими оболонками. Листки (до 7 шт.), лінійні, до 0,5 см завширшки, відігнуті, з білою повздовжньою смужкою. Покривало дволисте. Оцвітина з довгою трубкою, із 6 жовтих пелюсток, на яких проглядаються 3 бурі смужки. Цвіте у лютому- квітні. Плодоносить у червні. Розмножується насінням і бульбоцибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у ПЗ "Мис Мартьян", Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському, Карадазькому, заказниках загальнодержавного значення "Мис Айя", "Карабі-яйла", "Аю-Даг", "Новий Світ", "Кубалач", пам'ятках природи державного значення. Заборонено збирання рослин, торгівля, забудова територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Широко культивують у багатьох ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Дидух, 1992; Флора Европейской части СССР, 1979; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим, В.П. Ісіков