prevnext

Молодильник озерний

Isoetes lacustris L.

Червона книга України Молодильник озернийКарта поширення виду

Судинні рослини
Плауноподібні. Lycopodiophyta
Молодильникові. Isoetaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид на пн.-сх. межі поширення. Єдиний представник кл. Isoetopsida у флорі України.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна та Атлантична Європа, Скандинавія, Зх. Сибір, Пн. Америка. В Україні трапляється на Зх. Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв.

Чисельність та структура популяцій:

Утворює монодомінантні зарості, популяції представлені у вигляді широких щільних смуг на мілководді озер (оз. Біле в Рівненському ПЗ, оз. Луки Ратнівського р-ну, Воронки, Луко Володимирецького р-ну, озера Велике, Середнє Зарічнянского р-ну), також трапляється окремими плямами (оз. Світязь і Пісочне Шацького НПП та оз. Любче Ковельського р-ну).

Причини зміни чисельності:

Забруднення озер (антропогенна евтрофікація). В останнє десятиліття виявлено ряд нових місцезнаходжень, де вид раніше не фіксувався.

Умови місцезростання:

На чистих прозорих мілководдях (глибина 0,7-2 м) мезотрофних та олігомезотрофних замкнутих або слабопроточних озер з піщаним дном з незначним рівнем води. Угруповання відносяться до кл. Isoeto-Nanojuncetea. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гідатофіт. Багаторічна рослина 5-20 см заввишки. Ризоїди численні, густі. Стебло бульбоподібне. Листки (філоїди) темно-зелені, шилоподібні, зібрані пучком. Ме-гаспорангії у піхвах зовнішніх листків, мікроспорангії у піхвах внутрішніх листків, сидячі. Спори диморфні. Спороносить у липні-вересні. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Черемському, Рівненському (Білоозерська ділянка) ПЗ, в Шацькому НПП, ботанічному заказнику місцевого значення "Любче" (Волинська обл.). Заборонено порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове, місце нересту риб, закріплює днища водойм.

Основні джерела інформації:

Андрієнко, Прядко, Онищенко, 2006; Гелюта, Вака-ренко, Дубина та ін., 2001; Екофлора України, 2000; Зуб, Карпова, 2004; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Терлецький, Охримович, Кудрик, 1985; Фіторіз-номаніття Українського Полісся та його охорона, 2006.

Автор:

О.І. Прядко, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

Д.М. Іноземцева